Taxi-xuan-loc

Taxi Và Các Dịch Vụ Taxi

1)Taxi là gì? -Taxi còn được viết là tắc xi theo tiếng Việt, là một loại phương tiện di chuyển cho thuê một người lái được sử dụng bởi một hành khách hoặc một nhóm hành khách với mục đích di chuyển. đón khách tại nơi cần đón và di chuyển hành khách tới nơi…