[Bảng giá] thuê xe 4-7-16 chỗ Đà Nẵng – Quảng Nam

Bảng Giá Thuê Xe 4-7-16 Chỗ Đà Nẵng

Thuê xe du lịch tại Đà Nẵng Quảng Nam Giá cước thuê xe 4 chỗ đi 1 chiều Giá cước thuê xe 4 chỗ đi 2 chiều 
Đà Nẵng – Tam Kỳ 850.000đ 1.300.000đ
Sân bay Đà Nẵng – trung tâm 150.000đ 300.000đ
Sân bay – Bà Nà 350.000đ 700.000đ
Sân bay – Hội An 300.000đ 600.000đ
Sân bay – Vinpearl 450.000đ 800.000đ
Sân bay – Núi Thần Tài 400.000đ 700.000đ
Đà Nẵng – Bình Sơn 1.500.000đ 2.500.000đ
Đà Nẵng – Núi Thành 1.200.000đ 2.000.000đ
Đà Nẵng – Quảng Ngãi 1.700.000đ 2.800.000đ
Đà Nẵng – Tư Nghĩa  1.700.000đ 2.800.000đ
Đà Nẵng – Tp. Huế 1.100.000đ 1.800.000đ
Đà Nẵng – Điện Bàn 300.000đ 500.000đ
Đà Nẵng – Thăng Bình 700.000đ 1.000.000đ
Đà Nẵng – Duy Xuyên 600.000đ 900.000đ
Đà Nẵng – Đức Phổ 2.100.000đ 3.500.000đ
Đà Nẵng – Mộ Đức 1.900,000đ 3.000,000đ
Đà Nẵng – Dung Quất 1.700.000đ 2.800.000đ

Bảng Giá Thuê Xe 4-7-16 Chỗ Quảng Nam

Thuê xe du lịch tại Đà Nẵng Quảng Nam Giá cước thuê xe 7 chỗ đi 1 chiều Giá cước thuê xe 7 chỗ đi 2 chiều
Đà Nẵng – Tam Kỳ 950.000đ 1.500.000đ
Sân bay Đà Nẵng – trung tâm 200.000đ 350.000đ
Sân bay – Bà Nà 400.000đ 750.000đ
Sân bay – Hội An 350.000đ 650.000đ
Sân bay – Vinpearl 500.000đ 850.000đ
Sân bay – Núi Thần Tài 600.000đ 800.000đ
Đà Nẵng – Bình Sơn 1.700.000đ 2.700.000đ
Đà Nẵng – Núi Thành 1.400.000đ 2.200.000đ
Đà Nẵng – Quảng Ngãi 1.900.000đ 3.100.000đ
Đà Nẵng – Tư Nghĩa 1.900.000đ 3.100.000đ
Đà Nẵng – Tp. Huế 1.300.000đ 2.000.000đ
Đà Nẵng – Điện Bàn 400.000đ 600.000đ
Đà Nẵng – Thăng Bình 800.000đ 1.100.000đ
Đà Nẵng – Duy Xuyên 700.000đ 1.000.000đ
Đà Nẵng – Đức Phổ 2.300.000đ 3.700.000đ
Đà Nẵng – Mộ Đức 2.100,000đ 3.200,000đ
Đà Nẵng – Dung Quất 1.900.000đ 3.100.000đ
Hotline


Gọi ngay
Gọi ngay